chord1mary avatar
Last Login: 9 months ago
Gender:
Page Views: 79
Points: 1pts

Friends

No users fitting this criteria.

#chord1mary

Đây được coi là công nghệ sử dụng màng lọc, với khe lọc kích thước 1nanomet có thể được mở mang đầu tiên vì một vài công ty bởi Mĩ, tiêu biểu là hãng Zenon, doanh nghiệp Dow... Do dùng màng lọc với khe hở bé, thành thử nó có thể dễ dàng phá bỏ tới 100% vi sinh vật, vi rút. visit homepage

Post a comment

  1. No one has commented yet.